Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Personvern og informasjonskapsler

PERSONVERNERKLÆRING

 

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Digr AS samler inn og behandler personopplysninger.

Det er Digr AS ved daglig leder som er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Digr. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

Digrs behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tiltatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav personvern.

Vårt behandlingsgrunnlag er i hovedsak kontrakt (ansettelseskontrakt) og «berettiget interesse». I noen tilfeller også samtykke. Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.

 

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold), kunder (administrering av kundeforhold), leverandører og underleverandører.

 

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre.

 

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene vi registrerer lagres på skytjenester hos Google, i Basecamp eller annen prosjektløsning og på Amazones servere dersom du har innlogging til en nettside levert av oss.

Digr sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

 

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til daglig leder.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt med oss på epost til hei@digr.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

 

Denne cookie policyen er laget og oppdatert med Cookie Banner.